Het leven in een woongroep

Gezelligheid is belangrijk. Iedereen wil toch graag gezelligheid in zijn/haar leven? Sommige mensen kiezen er daarom voor om te wonen in een woongroep. Mensen die zich anders alleen zouden voelen zoals ouderen. Ook bestaat er een woongroep in combinatie met bepaalde zorg die gegeven wordt. Het woord “woongroep” is nu al twee keer voorbij gekomen in deze tekst, maar wat is dat dan? En wat gebeurt er in een dergelijke groep? Om de antwoorden op die vragen te vinden, kun je het beste deze korte blog doorlezen van begin tot eind. Al jouw prangende vragen zullen hierin namelijk vanzelf beantwoord worden. 

Wat valt er onder een woongroep?

Mensen die samenwonen en die met zijn allen bepaalde activiteiten ondernemen waarbij ook huishoudelijke taken worden meegenomen. Dat is wat er wordt verstaan onder een woongroep. Het gaat hierbij om een groepje van minstens drie personen. Het mag niet gaan om familie en ook liefdesrelaties tellen niet. Op een woongroep worden bepaalde voorzieningen met zijn allen gedeeld. Welke voorzieningen dit zijn dat is weer afhankelijk van de plek waar je zit en welke regels hier gelden. Er zijn ook verschillende redenen te bedenken waarom mensen voor deze manier van wonen zouden kiezen. Vaak gaat het namelijk om het vrijwillig wonen in een groep. De redenen voor dit samenwonen met anderen dat zal aan bod komen in de volgende alinea. 

Waarom mensen kiezen voor het leven in een woongroep

Voor sommige mensen gaat het dus echt om de gezelligheid. Nooit alleen hoeven zijn en nieuwe mensen leren kennen om allerlei leuke dingen mee te doen. Ook het huishouden wordt zo een stuk minder saai en de taken worden eerlijk verdeeld. Verder zijn er mensen die hulp nodig hebben in het dagelijks leven en die deze zorg liever vanuit huis ontvangen in plaats van in een instelling. In een woongroep is deze zorg dan ook gewoon aanwezig op het moment dat dit nodig is. 

Voor anderen gaat het meer om een financiële rede. Met zijn allen wonen en voorzieningen delen betekent ook dat de kosten worden verdeeld. Dit is vanzelfsprekend erg voordelig voor mensen die het zelf niet zo breed hebben en die anders maar moeilijk rond zouden kunnen komen. Daarnaast blijkt dat sommige mensen bewust kiezen voor het wonen in een woongroep om bijvoorbeeld religieuze redenen of vanwege een bepaalde ideologie. Zo zie je dus maar weer dat er echt heel veel verschillende redenen zijn te bedenken om te gaan wonen met meerdere mensen die je eigenlijk nog niet kende.

SOVAK – Voor iedereen met een beperking

Geen familieband hebben

In een woongroep woon je dus met minstens drie personen bij elkaar en samen worden activiteiten gedaan en het huishouden wordt verdeeld. Het gaat specifiek om mensen die geen familieband hebben en ook geen liefdesrelatie. Sommige voorzieningen zullen gedeeld moeten worden met de rest. Er zijn veel verschillende beweegredenen die iemand kan hebben om voor deze vorm van samenleven te kiezen. Zo gaat het voor sommigen puur om de gezelligheid en voor anderen komt het financieel gewoon veel beter uit. Ook religie kan een rol spelen.